I Jesu namn

När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. …

Tips på kristna poddar

Över hälften av alla ungdomar och unga vuxna använde år 2020 internet för att lyssna på podcastar, enligt Statistikcentralens undersökning. Poddar …

Alla ni som är tyngda

Boken har ett viktigt budskap som handlar om att vi är älskade av Gud för vår egen skull, inte för vad vi kan åstadkomma. Jag rekommenderar den var…

Annorlunda guld

Det händer att saker som är annorlunda och nya kan verka konstiga. Det händer ofta när man flyttar till ett nytt land, som jag gjorde för några mån…

Min bönedagbok

För några år sedan jobbade en av mina vänner på en arbetsplats där det fanns mögel i fastigheten. Under den tiden skrev jag bönedagbok några dagar …

Tro och psykisk hälsa

Frågor kring mening får en djupare dimension då vi upptäcker att vi får vara med och göra skillnad genom att låta Gud använda oss. Vi får ett mål- …

Är Bibeln trovärdig?

Bibelns trovärdighet kan mätas med inomvärldsliga metoder, men det speciella med Bibeln är att den knyter ihop det inomvärldsliga, som kan verifier…

Ny redaktionschef för Ungitro

Herrens Frid till er alla! Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ny redaktionschef här på Ungitro. Jag tänkte presentera mig här för de som inte kän…

Vaka – uppbrottet är nära!

”Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse” – Kol 4:2
I Bibeln kan vi ibland läsa att kristna uppmanas till att vaka, eller att vara…

Vad är ödmjukhet?

För att förstå vad ödmjukhet är, bör vi gå till kärnan. Kärnan för ödmjukhet hittar vi i Jesus Kristus.
“Var så till sinnes som Kristus Jesus…

Förlåt varandra

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller…

Vem är Jesu sändebud?

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.